ردیفاستاننوع شرکتکارشناس مربوطهنام شرکتتعداد تسترتعداد رلهشرکت واسط
1
 • آذربایجان شرقی
 • تعداد رله:2
 • تعداد تستر:12
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان 20شرکت مهندسی فرا نیرو
2
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 12-
3
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان30-
4
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی20-
5
 • شماره موبایل :09021804586
مجتمع فولاد صنعت بناب20-
6
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پالایش نفت تبریز 10-
7
 • شماره موبایل :09021804586
گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق10-
8
 • خراسان جنوبی
 • تعداد رله:3
 • تعداد تستر:5
دانشگاه
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه بیرجند13-
9
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ابداع صنعت برق10-
10
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی10-
11
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه(قائن) 10شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
12
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس سلیمانپور10-
13
 • خراسان رضوی
 • تعداد رله:16
 • تعداد تستر:44
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق مشهد10-
14
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ120-
15
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی بازرگانی روشن گستر توس10-
16
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تجهیزات ابزارآزما09-
17
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پیمان خطوط شرق10-
18
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فناوران صانع شرق20شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
19
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان ،مجتمع سنگ آهن سنگان10-
20
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق10-
21
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق طوس 10شرکت افق تامین انرژی طوس
22
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه07شرکت تجهیزات ابزارآزما
23
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای خراسان 60شرکت نوآوران آرمان پویا
24
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی10-
25
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت کاوش نیرو گستر پاژ10-
26
 • شماره موبایل :09021804586
هانا انرژی ایرانیان10-
27
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیروگاه خیام شید نیشابور (خیام فولاد نیشابور)10-
28
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس زعفرانی10-
29
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(پالایشگاه خانگیران)10-
30
 • شماره موبایل :09021804586
اترک سازه پارس گستر10-
31
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پارس فولاد سبزوار10-
32
 • شماره موبایل :09021804586
مشهد تدبیر10-
33
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فن آوران انرژی طوس50شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
34
 • شماره موبایل :09021804586
زرین سامانه شرق10-
35
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس یاهو10-
36
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت شعاع گستر شرق 10-
37
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مولد نیرو صنعت ایرانیان 10-
38
 • خراسان شمالی
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:3
توزیع استان
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی10-
39
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 10شرکت تولید نیروی برق شیروان
40
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آلومینای ایران10-
41
 • خوزستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:36
پتروشیمی
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی فجر20-
42
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان (تنانیر)100-
43
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس محسن کاویانی باغبادرانی10-
44
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس10-
45
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس قصابیان10-
46
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی اروند10-
47
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس غلامیان10-
48
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پتروشیمی رازی10پتروشیمی رازی
49
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان10-
50
 • شماره موبایل :09021804586
فولاد اکسین خوزستان10-
51
 • شماره موبایل :09021804586
مجتمع فولاد روهینا جنوب10-
52
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس جمالیان10-
53
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پالایش نفت آبادان 20-
54
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت نفت و گاز اروندان10-
55
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون10-
56
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد جهان آرا اروند20شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان
57
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز10-
58
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر10شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
59
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى10-
60
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پتروشیمی آب نیرو-بندر امام10-
61
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پترو کیمیای ابن سینا10-
62
 • شماره موبایل :09021804586
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی ره10شرکت فنی مهندسی همت کاران
63
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس سعید کریمی10-
64
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان10شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان
65
 • زنجان
 • تعداد رله:1
 • تعداد تستر:3
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای زنجان11-
66
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه10شرکت پرشیان انرژی جی
67
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تولیدی و مهندسی سولار صنعت آندیا10-
68
 • سمنان
 • تعداد رله:8
 • تعداد تستر:10
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای سمنان30وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان
69
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شاهرود(دانشگاه صنعتی شاهرود) 26-
70
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان22-
71
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع سمنان 10-
72
 • شماره موبایل :09021804586
حفاظت نیرو شرق شاهوار10-
73
 • شماره موبایل :09021804586
دانشگاه سمنان10شرکت برق منطقه‌ای سمنان
74
 • سیستان و بلوچستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:5
دانشگاه
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان20-
75
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تولید نیروی برق زاهدان10-
76
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان10وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان
77
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار10شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا
78
 • فارس
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:29
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات نیروی برق فارس110-
79
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت اریکه صنعت وارنا10-
80
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت حفاظ صنعت آریا10-
81
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی شیراز10-
82
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق شیراز10-
83
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت انرژی پیمانه جنوب10-
84
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت محور آزمای فارس40-
85
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توان انرژي‌پرداز پارسيان شيراز پيشرو10-
86
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس علیپور20-
87
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس مسعود روشنی10-
88
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه ‌ای فارس10-
89
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت گسترش انرژی متین آسیا10-
90
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس مولایی10-
91
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پالایش نفت شیراز10-
92
 • شماره موبایل :09021804586
شركت مهندسي مشاور هوداد نیروی پارس10 شرکت نیرو فراز جنوب شرق
93
 • قزوین
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:7
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (واحد سیکل ترکیبی)10-
94
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نوآوران برق آریا10-
95
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تحلیلگران آرما پویش10-
96
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس شرافتی10-
97
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت بهین الکتریک پدیده نو20-
98
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس سلیمانی10-
99
 • قم
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:3
توزیع استان
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان قم10-
100
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی قم10شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس
101
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد غرب آسیا10-
102
 • آذربایجان غربی
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:6
شرکت مهندسی
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت سنجش صحت ارومیه20مهندس ساقی
103
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی متین نیروی زاگرس10-
104
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی مهاباد10-
105
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی10-
106
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه آبی سردشت10شرکت فراب
107
 • کردستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
پتروشیمی
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شركت پتروشیمی کردستان10-
108
 • کرمان
 • تعداد رله:2
 • تعداد تستر:29
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیروی استان کرمان110-
109
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان22عقیق شیمی
110
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت خدمات فنی و مهندسی نوگران قدرت10-
111
 • شماره موبایل :09021804586
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 20-
112
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد زرند ایرانیان10-
113
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت کارمانیا ولتاژ10-
114
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای کرمان10وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان
115
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان20-
116
 • شماره موبایل :09021804586
مجتمع جهان فولاد سیرجان10شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان
117
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان10دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
118
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان10شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
119
 • شماره موبایل :09021804586
توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان10شرکت مهندسی فرا نیرو
120
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو صنعت سرچشمه10-
121
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مس شهر بابک10شرکت ملی صنایع مس ایران
122
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو بام پارس10-
123
 • شماره موبایل :09021804586
فنی مهندسی نیکان نیروآبان10-
124
 • کرمانشاه
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:19
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پیمان غرب90-
125
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت کاوا توان زاگرس10-
126
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس شمشادی10-
127
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو10شرکت فراب
128
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق بیستون10شرکت تولید نیروی برق حرارتی بیستون
129
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه20وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی
130
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پلیمر کرمانشاه10-
131
 • شماره موبایل :09021804586
طرح و توسعه پیمان زاگرس10-
132
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس ملکشاهی10-
133
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت بیستون نیرو غرب10-
134
 • کهگیلویه و بویر احمد
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
پالایشگاه
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران10-
135
 • گلستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه علی آباد گلستان10شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا
136
 • گیلان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:8
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسین برق گیلان زمین30-
137
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان معاونت بهره‌برداری10-
138
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت احداث نیرو صنعت پارس20-
139
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق لوشان10شرکت تولید نیروی برق لوشان
140
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس گوهردانی10-
141
 • لرستان
 • تعداد رله:1
 • تعداد تستر:2
دانشگاه
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه لرستان11-
142
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی لرستان10-
143
 • مازندران
 • تعداد رله:6
 • تعداد تستر:15
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)60-
144
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای مازندران10-
145
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علم وفناوری مازندران15-
146
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر11-
147
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق نکا (شهید سلیمی)10شرکت رشد صنعت نیرو
148
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس جعفری 30شرکت هیربدان نیرو
149
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس فرهادی20-
150
 • مرکزی
 • تعداد رله:12
 • تعداد تستر:29
خدمات نیروگاهی
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه ها10-
151
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر)210-
152
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای باختر112-
153
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی شازند10-
154
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسین باختر مشاور 10-
155
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند10-
156
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه رودشور10شرکت تولیدی آرین ماه ‌تاب گستر
157
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فجر تابلو مرکزی10-
158
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)10-
159
 • هرمزگان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:11
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان10-
160
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آرمان نیرو هرمزگان40-
161
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی دماوند10-
162
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت فرسا شیمی10-
163
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آب و برق کیش10-
164
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان10-
165
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آلومینیوم المهدی10-
166
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش10شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
167
 • اردبیل
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
توزیع استان
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل10-
168
 • همدان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح10-
169
 • یزد
 • تعداد رله:7
 • تعداد تستر:25
پیمانکار پست
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت کیان ایساتیس پارس10-
170
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای یزد16-
171
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو فراز جنوب شرق60-
172
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق یزد10-
173
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت رانین صنعت گستر20-
174
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت الکترو کویر یزد10-
175
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه یزد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 11-
176
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توان تجهیز آزما10-
177
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس سالار فرشید10-
178
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آهن وفولاد ارفع10-
179
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد چادرملو10(شرکت احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس (پامیدکو
180
 • شماره موبایل :09021804586
نصر نیروی یزد30-
181
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس حسن دهقان10-
182
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آریا قدرت کویر20-
183
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت صاعقه نیروی یزد10-
184
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس مسعود کریمی10-
185
 • اصفهان
 • تعداد رله:6
 • تعداد تستر:54
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت اختر برق اصفهان130-
186
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی توانمند برق اصفهان10-
187
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری10-
188
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تولیدی و پیمانکاری تأسیسات برقی یم10-
189
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان10-
190
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت رای صنعت ساسان20-
191
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی اصفهان10-
192
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای اصفهان10-
193
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت صفا نیکو سپاهان20-
194
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان10-
195
 • شماره موبایل :0902-180-4592
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان10-
196
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو دانش اسپادانا10-
197
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تبدیل نیرو آریا10-
198
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت منطقه سه عملیات انتقال گاز تهران10-
199
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس اصلانی20-
200
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس رحیمی20-
201
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ارتباط‌ اندیشان صنعت صفاهان10-
202
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد مبارکه21شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهانشرکت صفا نیکو سپاهان
203
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پالایش نفت اصفهان20-
204
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت منطقه دو عملیات انتقال گاز اصفهان10-
205
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد سبا10شرکت نوید نیرو سپاهان
206
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق15-
207
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو ترانس سپاهان10-
208
 • شماره موبایل :09021804586
نوژان نیرو10-
209
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فنی مهندسی همت کاران20-
210
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان 10شرکت ساخت وبهره برداری انرژی نوین
211
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس ناظریان10-
212
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک10-
213
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس میرمحمدی10-
214
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس نصر10-
215
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پویا نیرو اسپادانا10-
216
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی امین نیرو اریا کوشا (ماناکو)20-
217
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس سیروس نجفی حاجی ور10-
218
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس رضا ژیانی 10-
219
 • البرز
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:7
اتوماسیون صنعتی
 • شماره موبایل :0902-180-4592
شرکت تأمین سیستم‌های کنترل و مخابرات ایران10-
220
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز10-
221
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه شهید منتظرقائم10-
222
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران20-
223
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو پرداز انرژی10-
224
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین10-
225
 • بوشهر
 • تعداد رله:2
 • تعداد تستر:17
پالایشگاه
 • شماره موبایل :0902-180-4578
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم (فاز 9و10) 10-
226
 • شماره موبایل :0902-180-4592
شرکت توزیع نیروی برق اهواز10-
227
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پتروشیمی مارون10-
228
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس 22شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر
229
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت نیر پارس10-
230
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی پارس20-
231
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم(فازهای 2و3)10-
232
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم(فازهای6و7و8)10-
233
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم(فازهای15و16)10-
234
 • شماره موبایل :0902-180-4578
مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه نهم فاز (12)20شرکت ژالکه
235
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی مرجان10-
236
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پترو پالایش کنگان10-
237
 • شماره موبایل :09021804586
پارس ولتاژ دشتستان10-
238
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت اتحاد رایان دشتستان10-
239
 • تهران
 • تعداد رله:24
 • تعداد تستر:123
پیمانکار پست
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی فرا نیرو80-
240
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مشانیر10-
241
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توانیر40-
242
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت توسعه انرژی تلاش گستر10-
243
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی آریانیر30-
244
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیوند انرژی پویا10-
245
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی20-
246
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی11-
247
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)180شرکت برق منطقه‌ای تهران
248
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران20-
249
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی شریف20-
250
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت تکنو انرژی سپهر (تسکو)01-
251
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پترو صنعت جنوب10-
252
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت شبکه برق ایران10شرکت مدیریت شبکه برق ایران
253
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ذوب آهن پاسارگاد10-
254
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران30-
255
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پترو پارس قدرت10-
256
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تابان تابلو شرق10-
257
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس صادقی10-
258
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز13-
259
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران10-
260
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو10-
261
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مدیریت تولید برق بعثت10-
262
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ20-
263
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پژوهشگاه نیرو10شرکت توانیر
264
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (O&M)20-
265
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تابعه 120-
266
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان50-
267
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت اهرام فناوری قدرت10-
268
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تامین تابلو اشتهارد20-
269
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت انرژی سازان تکین10-
270
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و صنعت10-
271
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت همیان‌فن40-
272
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی جم10-
273
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پارسیان انرژی پرتو10-
274
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو آزما پیام10-
275
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ایستا نوآوران نیرو 10-
276
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس ارجمند10-
277
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت رای آوین فن20-
278
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا 10-
279
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس صحرائیان10-
280
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)10-
281
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نوآوران آرمان پویا20-
282
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس مهرداد کثیری10-
283
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توسعه خطوط صنعتی 10-
284
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس حسین پور10-
285
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولمن 10شرکت ملی صنایع مس ایران
286
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پتروشیمی کاویان10-
287
 • شماره موبایل :0902-180-4578
پتروشیمی پلی نار10-
288
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پیمان نیرو10-
289
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نوین آریا پترونیر10-
290
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت اسسکو10-
291
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس ایرانیان10-
292
 • شماره موبایل :09021804586
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند10شرکت تولید برق پرند مپنا
293
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد20-
294
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس استکی 10-
295
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی برق آصا10-
296
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران10-
297
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت الوند توان انرژی10امانی(وبکو)
298
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه10-
299
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب10-
300
 • شماره موبایل :09021804586
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی برق219شرکت توزیع نیروی برق تهرانشرکت برق منطقه‌ای تهرانشرکت برق منطقه‌ای تهران
301
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پارسه نیرو کاسپین10-
302
 • شماره موبایل :09021804586
کنترل قدرت پارس20-
303
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت البرز میکرو سیستم10-
304
 • شماره موبایل :09021804586
کیا الکترونیک فراز20-
305
 • شماره موبایل :09021804586
مهندس شاه محمدی10-
306
 • شماره موبایل :0902-180-4578
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس10-
307
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت دانش انرژی سریر10-
308
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آرین کلید پارس10-
309
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مبنا نیرو10شرکت مبنا نیرو
310
 • شماره موبایل :09021804586
CGGC10-
311
 • شماره موبایل :09021804586
ستاره تاراز10-
312
 • چهار محال و بختیاری
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:2
فولاد
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری 10-
313
 • شماره موبایل :09021804586
فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری10-
مجموع کل: 50990